Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-034 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073034 - - Dato : 19140604:

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1915 til 31. marts 1916, beregnet efter et patienttal på 820 nemlig i hospitalet ........530 i familiepleje..............127 i Raamosegaard...............65 i Dalstrup...................98