Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-042 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073042 - - Dato : 19160520

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Badehus. I anledning af at badehuset under en storm i eftersommeren 1914 havde lidt stor skade og en del deraf blev bortført med strømmen, har man anvendt 1511,55 kr. til reparation. "Da imidlertid den pågældende udgift først er afholdt i finansåret 1915-16, medens skaden er sket i 1914, må justitsministeriet formene, at der havde været rigelig tid for direktionen til at søge bevilling til afholdelsen af udgiften eller til at søge justitsministeriets bemyndigelse til dens afholdelse, og man må derfor udtale sin beklagelse af dette ikke er sket.