Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-044 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

 

Mpr nr. A073044 - - Dato : 19140514

Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Maskinist. Man ansøger om at kunne ansætte yderligere en maskinist, da arbejdet er blevet større. Der er kommet flere maskiner og de er spredt over hospitalet, så det kniber med at nå rundt og passe dem. Der er det nye elektricitetsværk, dampmaskiner, maskiner i køkken, varmeanlæg, kloakker, opfyring. Arbejdet overskrider ofte den arbejdstid, der er fastsat i overenskomsten. Som løn foreslås 1200 kr. årlig stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1500 kr. samt tjenestebolig eller godtgørelse herfor 200 kr. og brændsel 100 kr.