Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-046 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073046 - - Dato : 19140704

Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe, plejeassistent

Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst: Sygeplejerske. Til Andrea Margrethe Sørensen, plejeassistent ved hospitalet. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet fra den 1. september d.å. at regne med løn 500 kr. årlig stigende efter hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg idet jeg fremsender 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. fratræder den 5. marts 1915