Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-047 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

 Mpr nr. A073047
Dato : 19140620

Forfatter:Bach, Thomasine, assistent

Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst: Assistent hos husholdersken. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos hospitalets husholderske fra 1. juli d.å. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 550 kr. og fri station på II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder til enhver tid og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Thomasine Bach, Ejerslev, Nykøbing Mors