Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-048 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073048A - - Dato : 19151112

Forfatter:Erhardi, H M, grosserer

Emnegruppe: Licitationer

Tekst: Licitation. Idet direktions skrivelse af 25 f.m. hertil indsendte andragende har grosserer H. M. Erhardi anholdt om, at der må blive ydet ham godtgørelse af statskassen for et rentetab, han mener at have lidt ved at forskellige ham tilkommende regningsbeløb for levering af nøddekul og koks til sindssygehospitalet ved Århus og plejeanstalten Råmosegård først er krævede betalt efter forfaldstid som følge af, at han havde søgt om et tillæg til den kontraktmæssig fastsatte betaling. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Justitsministeriet.