Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-049 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073049 - - Dato : 19141216 Forfatter: Emnegruppe: Revision Tekst: Fællesregulativ. Justitsministeriet ønsker udarbejdet et nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler, hvorfor man anmoder om, at overlægerne finder sammen i et udvalg, der skal komme med et forslag til et sådant fællesregulativ