074- 004-007 - 1915-16

 

Mpr nr. A074004
Dato : 19150210
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Besparelser, bespisning. Sundhedsstyrelsen skriver i anledning at man vil indføre besparelser på bespisningen, men direktionen svarer, at man ikke direkte kan spare på spisningen men man kan sørge for at udgifterne ikke stiger ved at skære alle overflødige ting væk.

Mpr nr. A074005
Dato : 19160216
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientafgang, personaleafgang. Når patienter afgår fra hospitalet, hvad enten det sker som følge af udskrivning eller tilladelse til midlertidig fraværelse-bør der straks ske anmeldelse til kontoret. Ligeledes bør det straks meddeles til kontoret når afgående patienter er vendt tilbage. Om tilgang og afgang blandt elever og pl. må kontoret underrettes, ligesom kontoret i god tid må underrettes om de blandt plejepersonalet indtrædende forandringer, som har indflydelse på dets tjenestetid og lønforhold. Alle meddelelser til kontoret sendes skriftligt. Det må iagttages at patienterne - inden deres udskrivning får den dem tilkommende arbejdsfortjeneste udbetalt.

Mpr. nr. A074006
: ingen tekst

Mpr nr. A074007
Dato : 19150220
Emnegruppe: Revision
Tekst: Fællesregulativ. Der skal nedsættes en kommission til revision af fællesregulativet. Derfor anmoder man Hallager om at indtræde. Han svarer, at det vil han gerne, men personaleorganisationerne vil gerne deltage i arbejdet. I det vedlagte brev fra justitsministeriet vedrørende kommissionen sammensætning er der nævnt en plejer:

 

Kasse 074

20150601130536_00001.jpg 20150601130658_00001.jpg 20150601130810_00001.jpg 20150601130810_00002.jpg 20150601130810_00003.jpg