074- 016-018 - 1915-16

 

Mpr nr. A074016
Dato : 19151010
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der er foretaget bygningssyn, men direktionen har glemt at informere inspektøren om, at forskellige kakkelovne trængte til omsætning, hvilket ministeriet påpeger skal meddeles uanset om midler til afholdelse af udgifterne kommer fra det ordinære budget eller tillægsbudget.

Mpr nr. A074017
Dato : 19160119
Forfatter:Herrstrøm, Gustav Rejnholt
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Bogholder. I brev af 30 f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som bogholder ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille, at pladsen besættes med den hidtil værende bogholder Gustav Rejnholt Herrstrøm, som er født 21. juni 1866, og som af direktionen den 6. november 1905 blev ansat som bogholder ved hospitalet fra den 1. december s.å. at regne. Hvorfor stillingen skal ombesættes fremgår ikke af akterne.

Mpr nr. A074018
Dato : 19160119
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter og kasserer
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Forvalter. I skrivelse af 30. f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som hospitalsforvalter ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille at pladsen besættes med hidtilværende hospitalsforvalter Albert Lund, som er født den 13. november 1870, og som af direktionen den 24. juli 1902 blev ansat som forvalter og kasserer ved hospitalet fra den 1. november at regne.

 

Kasse 074

20150604124819_00001.jpg 20150604124819_00002.jpg 20150604124819_00003.jpg 20150604124957_00001.jpg 20150604124957_00002.jpg
20150604124957_00003.jpg 20150604124957_00004.jpg 20150604125146_00001.jpg