074- 019-021 - 1915-16

 

Mpr nr. A074019
Dato : 19151230
Forfatter:Fehr, Johann Heinrich Maria Christian, afdelingslæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. I anledning af det nye fællesregulativ skal ministeriet ansætte afdelingslæger forvaltere og bogholdere hvorfor man indhenter direktionens indstilling til disse poster. Som afdelingslæge indstilles dr. med. cand. pharm. Johann Heinrich Maria Christian Fehr, som er født den 10 oktober 1859, og som af direktionen er ansat som 1. reservelæge den 15. april 1914 fra 1. maj s. å.

Mpr nr. A074020
Dato : 19151223
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stillingsopslag hvor man ønsker en kandidat den 1. marts 1916. Der er ingen akter, der viser, hvem der blev ansat.

Mpr nr. A074021
Dato : 19151222
Forfatter:Jensen, Hans Jørgen, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Indlæggelse på amtssygehuset. Hans Jørgen Jensen, vedlagt tilbagemelding af samme.

 

Kasse 074

20150604125257_00001.jpg 20150604125257_00002.jpg 20150604125257_00003.jpg 20150604125257_00004.jpg 20150604125257_00005.jpg
20150604125502_00001.jpg 20150604125603_00001.jpg 20150604125603_00002.jpg