074- 022-024 - 1915-16

 

Mpr nr. A074022
Dato : 19151220
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Matrikelkort. Ministeriet har lånt et matrikelkort over hospitalet og ikke leveret det tilbage, hvorfor man i 1920 anmoder om tilbagevendelsen af kortet. Kortet bedes tilbagesendt, da der er blevet bygget forskellige veje, som man skal have indtegnet, og derfor har landinspektøren udbedt sig kortet.

Mpr nr. A074023
Dato : 19151215
Forfatter:Jensen, Christen skrædder
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Skrædder. Christen Jensen, der har været ansat siden januar 1895, ønsker afsked ved udgangen af januar 1916. Han dør i 1921, hvorefter der bliver ansøgt om enkepension til hans kone.

Mpr nr. A074024
Dato : 19151116
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Herved beder jeg om at få tilsendt en erklæring på tro og love om, at det brændsel, der af statsbanerne afgives til Århus Sindssygehospital, udelukkende er til brug for sindssygehospitalet. Uden en sådan erklæring vil der nemlig for tiden ikke kunne gives kul til hospitalet.

 

Kasse 074

20150608112026_00001.jpg 20150608112026_00002.jpg 20150608112026_00003.jpg 20150608112026_00004.jpg 20150608112249_00001.jpg
20150608112249_00002.jpg 20150608112249_00003.jpg 20150608112249_00004.jpg 20150608112249_00005.jpg 20150608112249_00006.jpg
20150608112249_00007.jpg 20150608112249_00008.jpg 20150608112249_00009.jpg 20150608112249_00010.jpg 20150608112249_00011.jpg
20150608112249_00012.jpg 20150608112249_00013.jpg 20150608112249_00014.jpg 20150608112249_00015.jpg 20150608112249_00016.jpg
20150608112913_00001.jpg 20150608112913_00002.jpg