074- 025-027 - 1915-16

 

Mpr nr. A074025
Dato : 19151224
Forfatter:Bojlen, Knud B, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De hermed som lægekandidat ved sindssygeanstalten ved Århus, fra den 1. februar 1916 at regne med en løn af 100 kr. månedlig og fri station i II forplejningsklasse. Stud. med. Knud B. Bojlen, Vejlefjord Sanatorium. Senere skriver kandidaten, at han ikke kan møde, da han er blevet ansat ved sct. Hans, og herfra kan han følge forelæsninger i København.

Mpr nr. A074026
Dato : 19151208
Forfatter:Nissen, dr Elmquist
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Ved at tilstille Dem hoslagte udfyldte blanketter angående patienters anbringelse i familiepleje beder jeg Dem indhente plejehjemmenes tilståelse for, at de har modtaget de vedkommende patienter i familiepleje, hvorefter erklæringerne bedes mig tilstillede. Til brug ved fremtidige udflytninger af patienter samt patienternes udflytning fra Raamosegaard og Dalstrup og fra hospitalet fremsender jeg et antal blanketter med anmodning til Dem om at indsende nye erklæringer fra plejehjemmene, hver gang en patient flyttes til et nyt plejehjem. Fra Overlægen til dr. Nissen og Elmquist.

Mpr nr. A074027
Dato : 19150525
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. ...Afgørelsen af om der skal betales nedsat betaling eller fuld betaling for de pågældende patienter (straffede, værgepatienter, kvindehjælpens pt. og militære autoriteters patienter)... må bero på, om vedkommende patient selv er uformuende eller ikke, men i det tilfælde, hvor der er forhåndsformodning for vedkommendes uformueenhed, således med hensyn til patienter, der indlægges for strafanstalternes regning, værgerådenes og kvindehjælpens regning, ikke er nødvendigt, at der foreligger uformuenheds attest for patienten, for så vidt det på anden fyldestgørende måde f.eks ved en attestation fra den pågældende institution, er oplyst, at patienten er uformuende, hvorimod der som regel bør fordres sædvanlig uformuenheds attest for patienter, der indlægges for de militære autoriteters regning. Ministeriet til direktionen.

 

Kasse 074

20150608113103_00001.jpg 20150608113103_00002.jpg 20150608113103_00003.jpg 20150608113103_00004.jpg 20150608113103_00005.jpg
20150608113103_00006.jpg 20150608113103_00007.jpg 20150608113103_00008.jpg 20150608113103_00009.jpg 20150608113103_00010.jpg
20150608113425_00001.jpg 20150608113529_00001.jpg 20150608113529_00002.jpg 20150608113529_00003.jpg 20150608113529_00004.jpg
20150608113529_00005.jpg 20150608113529_00006.jpg 20150608113529_00007.jpg