074- 031-032 - 1915-16

 

Mpr nr. A074031
Dato : 19151130
Forfatter:Hingsberg, Axel, vikar som kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Vikar for kontorassistent. Axel Hingsberg, villa Familiely, Risskov, får stillingen med en månedlig løn af 70 kr. og fri station i II forplejningsklasse, ansættelsen ophører når anstaltens kontorassistent bliver hjemsendt fra militærtjeneste.

Mpr nr. A074032
Dato : 19160104
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Man spørger om bogen Vejledning i Sindssyge- pleje skal udleveres gratis til elever eller mod betaling. Sundhedsstyrelsen meddeler, at bogen skal udleveres gratis, men afleveres igen ved endt undervisning, hvilket allerede skulle være direktionen bekendtgjort i 1911.

Mpr. nr. A074033-034-035
er ikke i kassen.

 

Kasse 074

20150608114417_00001.jpg 20150608114417_00002.jpg 20150608114417_00003.jpg 20150608114417_00004.jpg 20150608114417_00005.jpg
20150608114417_00006.jpg 20150608114417_00007.jpg 20150608114417_00008.jpg 20150608114417_00009.jpg 20150608114417_00010.jpg
20150608114417_00011.jpg 20150608114417_00012.jpg 20150608114417_00013.jpg 20150608114417_00014.jpg 20150608114417_00015.jpg
20150608114417_00016.jpg 20150608114417_00017.jpg 20150608114417_00018.jpg 20150608114417_00019.jpg 20150608114417_00020.jpg
20150608114417_00021.jpg 20150608114417_00022.jpg 20150608114417_00023.jpg 20150608114417_00024.jpg 20150608114417_00025.jpg
20150608114417_00026.jpg 20150608114417_00027.jpg 20150608114417_00028.jpg 20150608114417_00029.jpg 20150608114417_00030.jpg
20150608114417_00031.jpg 20150608114417_00032.jpg 20150608114417_00033.jpg 20150608114417_00034.jpg 20150608124643_00001.jpg
20150608124643_00002.jpg 20150608124643_00003.jpg 20150608124643_00004.jpg 20150608124643_00005.jpg