075- 002-005 - 1915

Mpr nr. A075002
Dato : 1915
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Til revision af statshåndbogen bedes oplysninger indsendte.

Mpr nr. A075003
Dato : 19151112
Forfatter:Kohl, Agnes Larsen, Petrea, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Natplejerske Petrea Larsen er indlagt og tilbagemeldt fra amtssygehuset. Sign Agnes Kohl.

Mpr nr. A075004
Dato : 19151104
Forfatter:Frederik, konprins Knud, prins Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration
Tekst: Flagning. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 7. d.m. flages fra sindssygeanstalten i Århus i anledning af deres kongelige højheder kronprins Frederik og prins Knuds konfirmation.

Mpr nr. A075005
Dato : 19160127
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Beklædning. Der antages en yderlige sypige, idet man ifølge det nye fællesregulativ har pligt til at reparere undertøj for ptt af I og II klasse. Hertil opkræves 1kr mdl. udover den hidtidig fastsatte betaling.

 

Kasse 075

20160405110936_00001.jpg 20160405110936_00002.jpg 20160405110936_00003.jpg 20160405110936_00004.jpg 20160405110936_00005.jpg
20160405110936_00006.jpg 20160405110936_00007.jpg 20160405110936_00008.jpg 20160405110936_00009.jpg