075- 015-017 - 1914-15

Mpr nr. A075015
Dato : 19170130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Man vil i Dalstrup indrette en infirmeriafdeling til svagelige ptt. og søger om tilladelse til at forhøje betalingen med 25 øre, men får afslag af justitsministeriet.

Mpr nr. A075016
Dato : 19150930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. I besvarelse af direktionens forespørgsel i skrivelse af 28. ds. skal man tjenstlig melde, at hospitalets foliomidler er anbragte i aktieselskabet Århus Privatbank, og der hidindtil er ydet en foliorente på 2 1/2% p.a. Direktionen skal tilføje, at justitsministeriet - i anledning af at sindssygehospitalet i Viborg opnår en rentefod på 4% p.a. foruden 1/2% af det mindste beløb - i skrivelse af 21. august d.å. har anmodet direktionen om at søge at opnå en højere rentefod, og at forhandlingerne derom endnu ikke er afsluttede.

Mpr nr. A075017
Dato : 19150925
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger
Tekst: Oplysninger vedrørende hospitalet. Lægeforeningen ønsker forskellige data oplyst, hvorfor man skriver en folder med alle oplysninger om hospitalet, sengetal, hvem det er bestemt for, indlæggelsesprocedure, betalingen, lægepersonale, plejecentraler, direktion.

 

Kasse 075

20160509074244_00001.jpg 20160509074244_00002.jpg 20160509074244_00003.jpg 20160509074244_00004.jpg 20160509074244_00005.jpg
20160509074244_00006.jpg 20160509074244_00007.jpg 20160509074244_00008.jpg 20160509074244_00009.jpg 20160509074244_00010.jpg
20160509074244_00011.jpg 20160509074244_00012.jpg 20160509074244_00013.jpg 20160509074244_00014.jpg 20160509074244_00015.jpg
20160509074244_00016.jpg 20160509074244_00017.jpg 20160509074244_00018.jpg