075- 020-022 - 1914-15

Mpr nr. A075020
Dato : 19160602
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeelever. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler af 17.f.m. godkender justitsministeriet herved den prøve i sindssygepleje, der efter mindst 1 års forudgående praktisk og teoretisk uddannelse på sct. Hans hospital aflægges der af hospitalets elever således at personer, der har bestået denne prøve, efter mindst 1/2 års forudgående prøvetid på et af statens sindssygehospitaler kan ansættes som plejere og plejersker sammesteds uden at aflægge den almindelige i justitsministeriets skrivelse af 11. november 1911 fastsatte prøve... det bør tilkendegives de pågældende, at hospitalet ikke er bundet.

Mpr nr. A075021
Dato : 19150904
Forfatter:Gjessing, K Hansen, Allida, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejerske. Allida Hansen fra mds. I er d.d. indlagt på amtssygehuset. K. Gjessing.

Mpr nr. A075022
Dato : 19150828
Forfatter:Jensen, Annina Christine, arastantinde Nielsen, oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oplysninger om ansatte. Til brug under en her ved kamret verserende sag mod arrestantinden Annina Christine Jensen, f. i Ommestrup den 14/8 1880, der forklarede at hun har været opsyn eller gangpige på Århus Sindssygeanstalt, dedes det meddelt kamret om man under arrestantindens tjeneste på anstalten har bemærket noget psykisk abnormt ved hende. Man svarer fra hospitalet, at den pågældende har været ansat fra 1. maj 1904 til 31.oktober 1907, oversygeplejerske frk. Nielsen der kunne fortælle nærmere om hende er død.

 

Kasse 075

20160509075904_00001.jpg 20160509075904_00002.jpg 20160509075904_00003.jpg 20160509075904_00004.jpg 20160509075904_00005.jpg
20160509075904_00006.jpg 20160509075904_00007.jpg 20160509075904_00008.jpg 20160509075904_00009.jpg