075- 024-026 - 1914-15

Mpr nr. A075024
Dato : 19150911
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natoversygeplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hver 3 årstjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse, dog således, at Deres anciennitet som oversygeplejerske fra 1. oktober 1912.

Mpr nr. A075025
Dato : 19150810
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Anciennitet. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man behandler tilfælde, hvor ansatte skal have overført anciennitet fra andre statsstillinger. Man svarer, at ansatte fra andre sindssygehospitaler altid får anciennitet overført ved direktionens afgørelse, mens læger der har gjort tjeneste ved andre hospitaler forelægges justitsministeriet.

Mpr nr. A075026
Dato : 19151001
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Sundhedsstyrelsen forespørger om man systematisk overfører tuberkuløse ptt. til Raamosegaard, og hvilke forholdsregler man træffer for at hindre smitte. Man svarer, at der på Raamosegaard er en lille tuberkulosestation med direkte adgang til en lille have, hvorfor man overflytter så mange ptt. hertil som muligt.

 

Kasse 075

20160509081430_00001.jpg 20160509081430_00002.jpg 20160509081430_00003.jpg 20160509081430_00004.jpg 20160509081430_00005.jpg
20160509081430_00006.jpg 20160509081430_00007.jpg 20160509081430_00008.jpg 20160509081430_00009.jpg 20160509081430_00010.jpg
20160509081430_00011.jpg 20160509081430_00012.jpg 20160509081430_00013.jpg 20160509081430_00014.jpg 20160509081430_00015.jpg
20160509081430_00016.jpg 20160509081430_00017.jpg 20160509081430_00018.jpg 20160509081430_00019.jpg 20160509081430_00020.jpg
20160509081430_00021.jpg 20160509081430_00022.jpg 20160509081430_00023.jpg 20160509081430_00024.jpg 20160509081430_00025.jpg
20160509081430_00026.jpg