075- 027-029 - 1914-15

Mpr nr. A075027
Dato : 19150803
Forfatter:Lund, Tetzen, grosserer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Andragende. Efter Deres ønske tilbagesendes Deres andragende Grosser Tetzen Lund Århus.

Mpr nr. A075028
Dato : 19151110
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Slagsmål, plejere. Der har været slagsmål i pavillonen i Risskov, hvor der har været involveret 4 plejere. En bliver afskediget med 3 måneders varsel, de andre ophører selv med tjenesten, den fjerde har kun forsøgt at hindre slagsmålet, så ham sker der intet med.

Mpr nr. A075029
Dato : 19160920
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Alle pkelepenge bliver sat op til 1 kr 25 øre pr. dag. Liste ovr familier på Djursland, der har patienter i pleje.

 

Kasse 075

20160509081919_00001.jpg 20160509081919_00002.jpg 20160509081919_00003.jpg 20160509081919_00004.jpg 20160509081919_00005.jpg
20160509081919_00006.jpg 20160509081919_00007.jpg 20160509081919_00008.jpg 20160509081919_00009.jpg 20160509081919_00010.jpg
20160509081919_00011.jpg 20160509081919_00012.jpg 20160509081919_00013.jpg 20160509081919_00014.jpg 20160509081919_00015.jpg
20160509081919_00016.jpg 20160509081919_00017.jpg 20160509081919_00018.jpg 20160509081919_00019.jpg 20160509081919_00020.jpg
20160509081919_00021.jpg 20160509081919_00022.jpg 20160509081919_00023.jpg 20160509081919_00024.jpg 20160509081919_00025.jpg
20160509081919_00026.jpg 20160509081919_00027.jpg 20160509081919_00028.jpg 20160509081919_00029.jpg 20160509081919_00030.jpg
20160509081919_00031.jpg 20160509081919_00032.jpg 20160509081919_00033.jpg 20160509081919_00034.jpg