075- 033-035 - 1914-15

Mpr nr. A075033
Dato : 19151005
Forfatter:Nielsen, Eline Christine, plejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, plejerske. Eline Christensen Nielsen bliver tillagt en pension på 418,56 kr. årligt.
Mpr nr. A075034
Dato : 19151011
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg, løn. I det med direktionen skrivelse af 10. juli d.å. hertil indsendte andragende, har de ved sindssygehospitalet ved Århus beskæftigede daglejere anholdt om, at deres dagløn må blive forhøjet på grund af dyrtiden. Foranlediget heraf skal til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at man efter udfærdigelsen af lov om dyrtidshjælp.

Mpr nr. A075035
Dato : 19150723
Forfatter:Petersen, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. sept. d.å. at regne med løn 500 kr. årlig, stigende efter hver tre års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II klasse. Sygeplejerske Jensine Petersen, Århus.

 

Kasse 075

20160509083838_00001.jpg 20160509083838_00002.jpg 20160509083838_00003.jpg 20160509083838_00004.jpg 20160509083838_00005.jpg
20160509083838_00006.jpg 20160509083838_00007.jpg 20160509083838_00008.jpg 20160509083838_00009.jpg 20160509083838_00010.jpg
20160509083838_00011.jpg 20160509083838_00012.jpg 20160509083838_00013.jpg 20160509083838_00014.jpg 20160509083838_00015.jpg
20160509083838_00016.jpg 20160509083838_00017.jpg 20160509083838_00018.jpg 20160509083838_00019.jpg 20160509083838_00020.jpg
20160509083838_00021.jpg 20160509083838_00022.jpg 20160509083838_00023.jpg