075- 044-047 - 1914-15

Mpr nr. A075044
Dato : 19170602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 10 f.m., hvori man meddelte bemyndigelse til den 1. f.m. at regne at udbetale de funktionærer, der har fri forplejning på sindssygehospitalet ved Århus, for den tid i hvilken de har ferie og følge heraf ikke nyder forplejning på hospitalet, godtgørelse for kost- beregnet efter ferietidens længe og de i emolumentreglementet for kost anførte værdier, meddeler justitsministeriet herved i henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1916-17 direktionen en tilsvarende bemyndigelse for det nævnte finansår.

Mpr nr. A075045
Dato : 19170627
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 21. d.m. hvorved man meddelte direktionen bemyndigelse til for finansåret 1916-17 at udbetale funktionærer ved plejeanstalten Raamosegaard godtgørelse for kost under ferier, skal man til efterretning meddele, at de beløb, som medgår hertil, vil være at afholde af det til lønninger ved anstalten for finansåret 1917-18 bevilligede beløb.

Mpr nr. A075046
Dato : 19160915
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Inventar. Man anmoder justitsministeriet om tilladelse til at omsætte 12 porcelænsovne, men får afslag for så vidt reparationer ikke kan udføres på vedligeholdelseskontoen.

Mpr nr. A075047
Dato : 19160603
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der søges bevilling til opførelse af en ny bolig for plejersker indeholdende 6 værelser samt en dertil knyttet materialbygning.

 

Kasse 075

20160509091349_00001.jpg 20160509091349_00002.jpg 20160509091349_00003.jpg 20160509091349_00004.jpg 20160509091349_00005.jpg
20160509091349_00006.jpg 20160509091349_00007.jpg 20160509091349_00008.jpg 20160509091349_00009.jpg 20160509091349_00010.jpg