075- 048-049 - 1914-15

Mpr nr. A075048
Dato : 19150521
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Man ønsker bevilling til et nyt gulv i obduktionsstuen, hvilket tillades.

Mpr nr. A075049
Dato : 19150821
Forfatter:Natplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Natplejer, forrentning. I anledning af direktionens skrivelse af 2. d.m. skal man, med bemærkning om at der senere vil fremkomme meddelelse med hensyn til beregningen med hensyn til beregning af ancienniteten for den på hospitalets budgetforslag for finansåret 1916-17 under konto 1 af 1 nr. 40 opførte udgifter natplejen med hensyn til den på hospitalets budgetter og regnskaber under konto 11 opførte renteindtægt anmode direktionen om at søge at opnå en højere rentefod en den hidtidige på 2 1/2 % renten i Århus Privatbank eller i en andet pengeinstitut.

 

Kasse 075

20160509091554_00001.jpg 20160509091554_00002.jpg 20160509091554_00003.jpg 20160509091554_00004.jpg 20160509091554_00005.jpg
20160509091554_00006.jpg