075- 056-058 - 1914-15

Mpr nr. A075056
Dato : 19150419
Forfatter:Olesen, R P , maskinfabrik
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Badeanlæg. R. P. Olesens Maskinfabrik, Allingåbro tilbyder et anlæg som det, der er blevet installeret i Dalstrup. Hospitalet kender ikke dette anlæg og spørger, hvad der er for et anlæg.

Mpr nr. A075057
Dato : 19150616
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Efter modtagelsen af den med direktionens skrivelse af 28, f.m. fulgte tegning med overslag over de ved en projekteret forøgelse af patienttallet på Råmosegård nødvendiggjorte byggeforanstaltninger skal sundhedsstyrelsen udbede sig oplysning om kubikrum, loftshøjde, trapper, tagbeklædning med mere. Arkitekt Varming bedes svare direkte.

Mpr nr. A075058
Dato : 19150409
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen har længe haft under overvejelse at søge boligforholdende forbedret for de på Raamosegaard ansatte plejersker. Værelserne, de bebor, ligger på loftet, de er meget små og meget brandfarlige, og medens de om vinteren er meget kolde er de om sommeren meget varme.

 

Kasse 075

20160321104150_00001.jpg 20160321104150_00002.jpg 20160321104150_00003.jpg 20160321104150_00004.jpg 20160321104150_00005.jpg
20160321104150_00006.jpg 20160321104150_00007.jpg 20160321104150_00008.jpg 20160321104150_00009.jpg 20160321104150_00010.jpg
20160321104150_00011.jpg 20160321104150_00012.jpg 20160321104150_00013.jpg 20160321104150_00014.jpg