075- 059-060 - 1914-15

Mpr nr. A075059
Dato : 19150506
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kandidat. I anledning af direktionens indstilling i skrivelse af 9. f.m. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til, så længe der ved sindssygehospitalet ved Århus er en plads som lægekandidat udsat, at dele den for stillingen normerede pengeløn 100 kr. månedlig ligelig mellem hospitalets 2. og 3. reservelæge.

Mpr nr. A075060
Dato : 19160428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartner. Hoslagt skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 9. april f.å. fremsende genpart af et af Foreningen af danske Havebrugskandidater modtaget andragende om, at der ved fremtidige besættelser af gartner og haveassistentstillinger ved staten sindssygehospitaler ansættes havebrugskandidater, for så vidt sådanne de nævnte stillinger.

 

Kasse 075

20160321104449_00001.jpg 20160321104449_00002.jpg 20160321104449_00003.jpg 20160321104449_00004.jpg 20160321104449_00005.jpg
20160321104449_00006.jpg 20160321104449_00007.jpg 20160321104449_00008.jpg 20160321104449_00009.jpg 20160321104449_00010.jpg
20160321104449_00011.jpg