075- 067-069 - 1914-15

 

Mpr nr. A075067
Dato : 19150305
Forfatter:Madsen, Carl, amtsfuldmægtig
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Postadressebog. Medens man ikke kan anerkende Deres berettigelse til at påoktrokyere hospitalet den tilsendte håndbog over kommuner, distrikter og kredse i Danmark, lige så lidt som man kan anse sig forpligtet til at tilbagesende en bog, hvis tilsendelse man ikke har ønsket, skal man dog- af hensyn til den nytte, den kan være for hospitalet kontorpersonale - anmode Dem om at tage betalingen, 2 kr., som postforskud på hospitalet. Til amtsfuldmægtig Carl Madsen Holbæk.

Mpr nr. A075068
Dato : 19160913
Forfatter:Gregersen, Rigmor, oversygeplejerske Simonsen, Vilhelmine Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygeplejersker, mobilisering. I anledning af generalkommandolægens behagelige skrivelse af 31. f.m. skal man tjenesteligt meddele, at krigsministeriet i skrivelse af 16 februar 1915 til justitsministeriet har udtalt, at det kan tiltræde, at de sygeplejersker, der er ansat på statens sindssygehospitaler, og som står til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors, men forbliver ved hospitalerne, og at direktionen derefter under 24. marts 1915 har tilskevet hærens lægekorps, at bl.a. den her ved hospitalet ansatte overplejerske frk. Rigmor Gregersen ikke kan påregnes at stå til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors. Direktionen tilføjer, at man i tilfælde af mobilisering ikke kan undvære nogen af de ved sindssygehospitalet ansatte sygeplejersker (eller overplejersker eller assistenter) og at sygeplejerske frk. Vilhelmine Frederikke Simonsen, som længe forinden sin ansættelse her ved hospitalet havde tilmeldt sig til tjeneste ved mobilisering for Det røde Kors, derfor ej heller kan påregnes at stå til generalkommandoens rådighed i tilfælde af mobilisering eller krig.

Mpr nr. A075069
Dato : 19150304
Forfatter:Christensen, Rigmor, organist Christensen, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Rigmor Christensen, der er gift med kontorfuldmægtig Christensen ansøger og erholder pladsen som organist.

 

Kasse 075

20160329074018_00001.jpg 20160329074018_00002.jpg 20160329074018_00003.jpg 20160329074018_00004.jpg 20160329074018_00005.jpg
20160329074018_00006.jpg 20160329074018_00007.jpg 20160329074018_00008.jpg 20160329074018_00009.jpg 20160329074018_00010.jpg
20160329074018_00011.jpg 20160329074018_00012.jpg 20160329074018_00013.jpg