001 - 003 1916

Mpr nr. A077001
Dato : 19160130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård - elektricitetsforsyning. Århus-Randers-Kaløvigegnens elektricitetsforsyning skriver til direktionen angående at få lagt elektricitet ind på Råmosegård. Elektricitet kan lægges ind med øjeblikkelig virkning, men betingelserne kan først fastslås når hele egnen omkring Råmosegård er tegnet til selskabet.

Mpr nr. A077002
Dato : 19160322
Forfatter:Hansen, Harry S E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der findes flere forskellige ansøgninger til en kandidatplads. Harry S. E. Hansen får pladsen på II forplejningsklasse til en løn af 100 kr. og fri station.

Mpr nr. A077003
Dato : 19160306
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen, som svarer, angående sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland har taget sagen op. Fri lægehjælp og medicin har været ydet til alle ansatte med husstand når det kunne ydes af hospitalets læger jfr. reglerne fra 1. april 1916 udfærdiget af Justitsministeriet den 1. oktober 1915. Før ansættelse forlanges lægeattest. Viser det sig at han/hun kommer til at lide af tuberkulose kommer vedkommende ind under Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse af 1. april 1912. Mht. specialistbehandling og behandling på andre sygehuse har hospitalet betalt i enkelte tilfælde, idet der i hvert enkelt tilfælde er taget hensyn til om sygdommen er opstået i hospitalets tjeneste og til helbredsmulighederne for den pågældende.

 

Kasse 077

20160412073402_00001.jpg 20160412073402_00002.jpg 20160412073402_00003.jpg 20160412073402_00004.jpg 20160412073402_00005.jpg
20160412073402_00006.jpg 20160412073402_00007.jpg 20160412073402_00008.jpg 20160412073402_00009.jpg 20160412073402_00010.jpg
20160412073402_00011.jpg 20160412073402_00012.jpg 20160412073402_00013.jpg 20160412073402_00014.jpg 20160412073402_00015.jpg
20160412073402_00016.jpg 20160412073402_00017.jpg 20160412073402_00018.jpg 20160412073402_00019.jpg 20160412073402_00020.jpg