004 - 007 1916

Mpr nr. A077004
Dato : 19160303
Forfatter:Overlægen
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Tryksag. Breve fra overlægen til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket, København og Statsbiblioteket Århus angående en tryksag der er lavet første halvår 1916. Desuden sender man et særtryk lavet i 1914 om sindssygehospitaler. Brev er sendt til Statsbiblioteket for af få særtrykket fra 1914.

Mpr nr. A077005
Dato : 1916
Forfatter:Kohl, Agnes Winther, Anna, syerske
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Indlæggelse pga. skarlagensfeber. Syerske Anna Winther er indlagt på hospitalet på grund af skarlagensfeber. Underskrevet Agnes Kohl.

Mpr nr. A077006
Dato : 19160311
Forfatter:Basballe, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Inlæggelspapirer. Indlæggelsparirerne for Thomas Basballe, jn. nr. 8929, indlagt på 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A077007
Dato : 19160318
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Hospitalsforvalterens ansvar. Justitsministeriet skriver til direktionen angående en kontorassistent, når denne i hospitalsforvalterens fraværelse eller forfald udfører dennes forretninger derunder indbefattet kasserervirksomhed ved udførelsen af disse forretninger fungerer på eget eller på hospitalsforvalterens ansvar. Han fungerer på hospitalsforvalterens ansvar.

 

Kasse 077

20160412073815_00001.jpg 20160412073815_00002.jpg 20160412073815_00003.jpg 20160412073815_00004.jpg 20160412073815_00005.jpg
20160412073815_00006.jpg 20160412073815_00007.jpg 20160412073815_00008.jpg 20160412073815_00009.jpg 20160412073815_00010.jpg
20160412073815_00011.jpg 20160412073815_00012.jpg 20160412073815_00013.jpg 20160412073815_00014.jpg 20160412073815_00015.jpg