011 - 013 1916

Mpr nr. A077011
Dato : 19160425
Forfatter:Mønsted, Otto Company, Vcuum Oli
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Garantierklæring vedrørende margarine (olier). Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at underskrive garantierklæring til Vuum Oli Company. Erklæringen er en direkte følge af krigen. Olierne (margarinen) leveres af Otto Mønsted.

Mpr nr. A077012
Dato : 19160106
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Lungetuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvor mange patienter, der er på hospitalet som lider af lungetuberkulose. Desuden bedes oplyst på hvilket stadium patienterne befinder sig. Der er 2 patienter med brysttilfælde.

Mpr nr. A077013
Dato : 19160320
Forfatter:Nielsen, Anton C, konsul
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Salg af krat tilhørende hospitalet. Justitsministeriet skriver til direktionen at konsul Anton C Nielsen af Århus ikke kan købe krattet da der for tiden ikke bør sælges.

 

Kasse 077

20160412075732_00001.jpg 20160412075732_00002.jpg 20160412075732_00003.jpg 20160412075732_00004.jpg 20160412075732_00005.jpg
20160412075732_00006.jpg 20160412075732_00007.jpg 20160412075732_00008.jpg 20160412075732_00009.jpg 20160412075732_00010.jpg
20160412075732_00011.jpg 20160412075732_00012.jpg 20160412075732_00013.jpg 20160412075732_00014.jpg 20160412075732_00015.jpg
20160412075732_00016.jpg 20160412075732_00017.jpg 20160412075732_00018.jpg 20160412075732_00019.jpg 20160412075732_00020.jpg
20160412075732_00021.jpg 20160412075732_00022.jpg 20160412075732_00023.jpg 20160412075732_00024.jpg 20160412075732_00025.jpg