014 - 017 1916

Mpr nr. A077014
Dato : 1916
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Stedlig løn til arbejdere. En del arbejdere ved hospitalet har lavet en forespørgsel om de ikke burde have den stedlige løn udenfor hospitalet uden fradrag af dyrtidstillæg. Justitsministeriet giver dem ret og fremover skal den stedlige løn udenfor hospitalet være gældende.

Mpr nr. A077015
Dato : 1916 01
Forfatter:Henrichsen, Hans, rådgivende ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Rådgivende ingeniør. Hans Henrichsen tilbyder sin assistance som rådførende ingeniør indenfor varme- og ventilationsanlæg, varmtvandsforsyning sanitære og andre rørledningsanlæg, tørrestuer, dampkøkkener, samt anlæg for luftrensning og luftbefugtning. Der findes ikke noget svar.

Mpr nr. A077016
Dato : 19291212
Forfatter:Svendsen, Dagmar Kristine Emilie, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natsygeplejerske. - anbefalinger. Sindssygeanstalten ved Stege forespørger hospitalet i Århus om frk. Dagmar Kristine Emilie Svendsen er velegnet som plejerske henholdsvis dag og nat. Desuden skal hun være beskæftiget på mands og kvindeafdelingerne. Man spørger, om hun er god og venlig mod patienterne og om hun er af god konstitution. Hospitalet giver hende en god anbefaling: Hun kan klart anbefales.

Mpr nr. A077017
Dato : 19180607
Forfatter:Pedersen, Erna Eleonora
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fortrolige oplysninger. Aansvageanstalternes funktionærforeningers Pladsanvisningsbureau udbeder sig fortrolige oplysninger om frk. Erna Eleonora Pedersens forhold. Hospitalet afslår.

 

Kasse 077

20160412080712_00001.jpg 20160412080712_00002.jpg 20160412080712_00003.jpg 20160412080712_00004.jpg 20160412080712_00005.jpg
20160412080712_00006.jpg 20160412080712_00007.jpg 20160412080712_00008.jpg 20160412080712_00009.jpg 20160412080712_00010.jpg
20160412080712_00011.jpg 20160412080712_00012.jpg 20160412080712_00013.jpg 20160412080712_00014.jpg 20160412080712_00015.jpg
20160412080712_00016.jpg 20160412080712_00017.jpg 20160412080712_00018.jpg 20160412080712_00019.jpg 20160412080712_00020.jpg
20160412080712_00021.jpg