019 - 021 1916

Mpr nr. A077019
Dato : 19160106
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Sindssyg straffefange. Justitsministeriet har skrevet til direktionen for Sindssygehospitalet i Middelfart. Det meddeles, at sindssyge forbedringsfanger skal anbringes på det hospital, hvorunder de oprindeligt er hjemmehørende og ikke på det hospital, hvorunder Horsens Tugthus hører, nemlig Århus.

Mpr nr. A077020
Dato : 19150103
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen i anledning af at landstingets udvalg angående forslag til lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler har udbedt sig en hel del oplysninger fra sundhedsstyrelsen, nemlig: lønsatser for elever, fridage og feriedage for personalet samt om det er muligt at frasælge jord. Udover ekstraudskriften fra landstingets udvalg findes et forslag til den pågældende lov. Mht. spørgsmål om at frasælge en del af arealet, gør man opmærksom på at man vil få en hel del gamle villaer og grunde helt ind på livet.

Mpr nr. A077021
Dato : 19160805
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værnepligtige, fritaget for tjeneste. Direktionen skriver til krigsministeriet om værnepligtige der pga. deres tjeneste er fritaget. Hospitalet skal give oplysning om sådanne personer har fratrådt deres tjeneste. Hospitalet meddeler at det ikke er tilfældet.

 

Kasse 077

20160412081141_00001.jpg 20160412081141_00002.jpg 20160412081141_00003.jpg 20160412081141_00004.jpg 20160412081141_00005.jpg
20160412081141_00006.jpg 20160412081141_00007.jpg 20160412081141_00008.jpg 20160412081141_00009.jpg 20160412081141_00010.jpg
20160412081141_00011.jpg 20160412081141_00012.jpg