022 - 023 1916

Mpr nr. A077022
Dato : 19161108
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Det statistiske Departement, Stats-brandforsikringsfonden skriver til hospitalet og henleder opmærksomheden på det den 3. oktober udstedte tillæg til vedtægt for Stats-Brandforsikringsfonden. 1 eksemplar af denne er indeholdt under dette journalnummer. I brevet har man trukket flere punkter fra dette tillæg frem. Desuden findes et brev fra Stats-Brandforsikringsfonden til Sindssygehospitalet i Middelfart, hvor man gør opmærksom på at fonden selv vil tage foranstaltninger til at foretage omvurderinger for de i fonden indtegnede risikoer og at nærmere besked og vejledning vil tilgå de pågældende institutioner.

Mpr nr. A077023
Dato : 19170416
Forfatter:Lauridsen, C P, landbrugskonsulent Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp af 1 marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Havers og landbrugs drift i regnskabsmæssig henseende. Direktionen skriver til Justitsministeriet og meddeler dem at man fremover vil opføre landbrugets drift efter Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs udgivne modelregnskab og at man har taget kontakt med landbrugskonsulent C. P. Lauridsen, Vejlby. Årsagen er at man ikke tidligere har kunnet adskille hospitalets drift fra landbrugets (det var iht. en budgetordning). Justitsministeriet giver i brev af 23. juni direktionen lov til at gøre som den ønsker. C. P. Lauridsen har lavet en status og en fortegnelse over materiel pr. 1/4 1917 til bogholderen.ændringen fremkommer efter ønske fra kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende driften af Sindssygehospitalerne. Der findes et brev fra overlægen til formanden for Kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende priser på køkkenaffald sammenlignet med priserne i Viborg. Herudover findes en afskrift af et brev fra C. P. Lauridsen med hans ændringsforslag til hospitalets landbrug. Der er også et brev fra Kommissionen af l marts 1915 til Justitsministeriet dateret 22. maj 1916. Der er en afskrift af et brev fra Peder Nielsen Lisbjerg Terp dateret 13/5 1916 som er blevet anmodet af Kommissionens formand om at give en udtalelse om landbrugets drift på hospitalet i Århus.

 

Kasse 077

20160412081354_00001.jpg 20160412081354_00002.jpg 20160412081354_00003.jpg 20160412081354_00004.jpg 20160412081354_00005.jpg
20160412081354_00006.jpg 20160412081354_00007.jpg 20160412081354_00008.jpg 20160412081354_00009.jpg 20160412081354_00010.jpg
20160412081354_00011.jpg 20160412081354_00012.jpg 20160412081354_00013.jpg 20160412081354_00014.jpg 20160412081354_00015.jpg
20160412081354_00016.jpg 20160412081354_00017.jpg 20160412081354_00018.jpg 20160412081354_00019.jpg 20160412081354_00020.jpg
20160412081354_00021.jpg 20160412081354_00022.jpg 20160412081354_00023.jpg 20160412081354_00024.jpg 20160412081354_00025.jpg
20160412081354_00026.jpg 20160412081354_00027.jpg 20160412081354_00028.jpg 20160412081354_00029.jpg 20160412081354_00030.jpg
20160412081354_00031.jpg 20160412081354_00032.jpg 20160412081354_00033.jpg 20160412081354_00034.jpg