024 - 026 1916

Mpr nr. A077024
Dato : 19170212
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Alderstillæg til gartnere. Justitsministeriet skriver til direktionen om at man på gartnernes vegne ved hospitalerne i Århus, Vordingborg, Viborg og Middelfart har udbedt sig 4 alderstillæg a 200 kr. i stedet for nuværende 4 alderstillæg a 100 kr. Justitsministeriet afslår at tage sagen op.

Mpr nr. A077025
Dato : 19161219
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Forbud mod rug og hvede som fodring - køkkenaffald. Indenrigsministeriet har givet justitsministeriet besked om at tidligere forbud mod at anvende rug og hvede til fodring ikke gælder for hospitalernes madaffald. Dette må anvendes til svinefoder eller afhændes til omegnens beboere. Der skal dog anvendes størst mulig omhu således at det kun er brødrester fra måltiderne der anvendes som svinefoder.

Mpr nr. A077026
Dato : 1916
Emnegruppe: bibliotek Tekst: Bibliotekers ret til et frieksemplarer. Bekendtgørelse angående gennemførelsen af lov nr 66 af 2den maj 1902 om offentlige bibliotekers ret til frieksemplarer af tryksager m.m. og lov nr 181 af 17de maj 1916 0m Statens Avissamling i Århus. Der er et eksemplar af bekendtgørelsen.

 

Kasse 077

20160412082002_00001.jpg 20160412082002_00002.jpg 20160412082002_00003.jpg 20160412082002_00004.jpg 20160412082002_00005.jpg
20160412082002_00006.jpg 20160412082002_00007.jpg 20160412082002_00008.jpg