027 - 028 1916

Mpr nr. A077027
Dato : 19161229
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg Lov/breve. Direktionen meddeler justitsministeriet at der ikke er personer, der er berettigede til dyrtidstillæg i tiden 1. nov. f.å. 31. okt. d.å. justitsministeriet ønsker i brev af 20. dec. 1916 at vide om der er nogle personer der har ret til dyrtidstillæg iht. lovens afsnit IV. Der er vedlagt lov : lov om dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A077028
Dato : 19170924
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Direktionen skriver til justitsministeriet om personer, der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet og anses for at være berettigede til at oppebære dyrtidstillæg af 2. dec. 1916 afsnit II. Justitsministeriet anmoder i brev af 3. okt. 1917 finansministeriet om at anvise til betaling på Århus Amtstue 520 kr. til personer der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet. Et lignende brev af 12. januar 1917 indeholder en liste over personerne, i alt 13 stk. som hver får udbetalt 40 kr. Der findes en fortegnelse lavet af hospitalet over disse personer. Der findes et eksemplar af Lov om Dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

 

Kasse 077

20160412082803_00001.jpg 20160412082803_00002.jpg 20160412082803_00003.jpg 20160412082803_00004.jpg 20160412082803_00005.jpg
20160412082803_00006.jpg 20160412082803_00007.jpg 20160412082803_00008.jpg 20160412082803_00009.jpg 20160412082803_00010.jpg
20160412082803_00011.jpg 20160412082803_00012.jpg 20160412082803_00013.jpg 20160412082803_00014.jpg 20160412082803_00015.jpg
20160412082803_00016.jpg 20160412082803_00017.jpg 20160412082803_00018.jpg 20160412082803_00019.jpg 20160412082803_00020.jpg
20160412082803_00021.jpg