029 - 030 1916

Mpr nr. A077029
Dato : 19161208
Forfatter:Jespersen, O P , og sønner
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Måtter, lavet på hospitalet. O. P. Jespersen og sønner, København forhører sig om de eventuelt kunne blive forhandlere af de måtter der bliver lavet på hospitalet. Hospitalet ser sig ikke stand til at entrere med det pågældende firma, da patienternes arbejde er baseret på nyttegørelsen for hospitalet.

Mpr nr. A077030
Dato : 19200323
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring mod ulykkestilfælde. Man sender fra justitsministeriet en bekendtgørelse vedrørende ordningen af statens pligt til at yde sine tjenestemænd og arbejdere erstatning efter lov af 6. juli 1916 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Samtidig gør man opmærksom på, at det ikke fremover er nødvendigt at indsende indberetning om ethvert ulykkestilfælde. Et eksemplar af bekendtgørelsen. Brev af 26. jan. 1921 fra justitsministeriet til direktionen: fremover er forsikringen villig til ved ekspedition af ulykkesforsikringsattester og honorarer at anvende tilsvarende regler som er indgået mellem lægeforeningens attestudvalg og dansk ulykkesforsikrings-forbund. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1919. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1917: samtlige indgåede kontrakter om forsikring af tjenestemænd og arbejdere mod følger af ulykkestilfælde må betragtes som bortfaldet efter at den pågældende risiko er overtaget af staten, iht. bekendtgørelse af 29. marts d.å. 23 april 1917 anmoder justitsministeriet direktionen om at indsende besked om ethvert ulykkestilfælde.

 

Kasse 077

20160412083159_00001.jpg 20160412083159_00002.jpg 20160412083159_00003.jpg 20160412083159_00004.jpg 20160412083159_00005.jpg
20160412083159_00006.jpg 20160412083159_00007.jpg 20160412083159_00008.jpg 20160412083159_00009.jpg 20160412083159_00010.jpg
20160412083159_00011.jpg 20160412083159_00012.jpg 20160412083159_00013.jpg 20160412083159_00014.jpg 20160412083159_00015.jpg
20160412083159_00016.jpg 20160412083159_00017.jpg 20160412083159_00018.jpg 20160412083159_00019.jpg 20160412083159_00020.jpg
20160412083159_00021.jpg 20160412083159_00022.jpg 20160412083159_00023.jpg 20160412083159_00024.jpg 20160412083159_00025.jpg
20160412083159_00026.jpg 20160412083159_00027.jpg 20160412083159_00028.jpg 20160412083159_00029.jpg 20160412083159_00030.jpg
20160412083159_00031.jpg 20160412083159_00032.jpg 20160412083159_00033.jpg 20160412083159_00034.jpg 20160412083159_00035.jpg
20160412083159_00036.jpg 20160412083159_00037.jpg 20160412083159_00038.jpg 20160412083159_00039.jpg 20160412083159_00040.jpg
20160412083159_00041.jpg 20160412083159_00042.jpg 20160412083159_00043.jpg 20160412083159_00044.jpg 20160412083159_00045.jpg
20160412083159_00046.jpg 20160412083159_00047.jpg 20160412083159_00048.jpg 20160412083159_00049.jpg 20160412083159_00050.jpg
20160412083159_00051.jpg 20160412083159_00052.jpg 20160412083159_00053.jpg 20160412083159_00054.jpg 20160412083159_00055.jpg