003 - 006 1917

Mpr nr. A078003
Dato : 19170522
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Plejer ved hospitalet Søren Chr. Sørensen er indvalgt i skole- og sundhedskommissionen i Vejlby, hvorfor han ansøger om at blive fritaget for sine pligter, når han skal til møde således at hospitalet betaler udgifterne til en afløser, hvilket man ansøger justitsministeriet om og får tilladelse til.

Mpr nr. A078004
Dato : 19170412
Forfatter:Neve, G, dr med
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Ædruelighedskommission. I anledning af indenrigsministeriet hertil oversendt andragende fra 2'ædrulighedskommission, skal man herved til efterretning meddele, at det tillades dr. med. g. Neve efter nærmere aftale med hospitalets overlæge og til de tider, som af denne skønnes passende, at undersøge sygdomsforholdene hos hospitalets patienter med hensyn til de spørgsmål der er af betydning for den nævnte kommissions arbejde.

Mpr nr. A078005
Dato : 19170331
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale: midlertidig ændring af forskrifter med hensyn til tjenesten i patientlokalerne. Indtil videre står patienterne op kl 7, det første måltid gives kl 8, derefter gives der middagsmad som serveres for III forplejnings- klasse kl 12 for I og II forplejningsklasse kl 12 1/2, om søn- og helligdage dog kl 11 3/4 og 12 1/2.

Mpr nr. A078006
Dato : 19170331
Forfatter:Mosel, G, købmand
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brev. Der er fundet et brev ved snedkerværkstedet adresseret til hr. købmand G. Mosel Heibergsgade 2 Århus, som overlægen herved oversender. Indholdet af brevet fremgår ikke af sagen.

 

Kasse 078

20160419081324_00001.jpg 20160419081324_00002.jpg 20160419081324_00003.jpg 20160419081324_00004.jpg 20160419081324_00005.jpg
20160419081324_00006.jpg 20160419081324_00007.jpg