007 - 009 1917

Mpr nr. A078007
Dato : 19170329
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Konseilspræsideiet har tilskrevet justitsministeriet således: Under henvisning til de for tiden herskende vanskeligheder ved papirforsyningen skal man tjenesteligt anmode justitsministeriet og under samme hørende institutioner om udvise den størst mulig sparsommelighed ved brugen af papir. Det er tilladt at skrive skrivelse på mindre formater end i loven forskrevet.

Mpr nr. A078008
Dato : 19170407
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Håndværkere. Hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien indsender et andragende om højere løn til håndværkerne, snedker, tømrer og murer, der for øjeblikket oppebærer 1200 kr. årligt, alderstillæg 300 kr. og godtgørelse for bolig, brændsel og belysning 330 kr., hvortil man ønsker lagt et midlertidigt tillæg.

Mpr nr. A078009
Dato : 19170515
Forfatter:Møller, M. J. 2den reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2. reservelæge. I henhold til det fra Dem modtagne telegram ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 2den reservelæge ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. juni d.å. at regne med løn 2400 kr. årlig stigende efter hver 3. års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt familiebolig brændsel og belysning. Hr. praktiserende læge M. J. Møller, Nørrefarigsgade 57, I København.

 

Kasse 078

20160419081500_00001.jpg 20160419081500_00002.jpg 20160419081500_00003.jpg 20160419081500_00004.jpg 20160419081500_00005.jpg
20160419081500_00006.jpg 20160419081500_00007.jpg 20160419081500_00008.jpg 20160419081500_00009.jpg 20160419081500_00010.jpg
20160419081500_00011.jpg 20160419081500_00012.jpg 20160419081500_00013.jpg 20160419081500_00014.jpg 20160419081500_00015.jpg
20160419081500_00016.jpg 20160419081500_00017.jpg 20160419081500_00018.jpg 20160419081500_00019.jpg 20160419081500_00020.jpg
20160419081500_00021.jpg 20160419081500_00022.jpg 20160419081500_00023.jpg