013 - 015 1917

Mpr nr. A078013
Dato : 19170316
Forfatter:Guldstad, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 1. reservelæge ved Sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. april 1917 at regne med 2800 kr. årlig, stigende efter hver 3 års tjeneste med 200 kr. til 3600 kr. samt familiebolig, brændsel og belysning. Hr. reservelæge Gulstad, Sindssygehospitalet, Århus.

Mpr nr. A078014
Dato : 19170212
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Da det under forhåndsværende omstændigheder vil være nødvendigt at udvise den yderste sparsommelighed med landets beholdninger af brændsel, tillader man sig herved tjenstlig at anmode justitsministeriet om at ville foranledige, at brændsels- og lysforbruget i de under samme sorterende institutioner indskrænkes mest muligt. Brev fra indenrigsministeriet til justitsministeriet.

Mpr nr. A078015
Dato : 19170220
Forfatter:Pedersen, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen M Pedersen, Blegdamshospitalet E I Øresundshospitalet med. afd. Kommunehospitalet afd 4 5 6 Blegdamshospitalet Eksamenskarakter ug-.

 

Kasse 078

20160419082217_00001.jpg 20160419082217_00002.jpg 20160419082217_00003.jpg 20160419082217_00004.jpg 20160419082217_00005.jpg
20160419082217_00006.jpg 20160419082217_00007.jpg 20160419082217_00008.jpg 20160419082217_00009.jpg 20160419082217_00010.jpg
20160419082217_00011.jpg 20160419082217_00012.jpg 20160419082217_00013.jpg 20160419082217_00014.jpg 20160419082217_00015.jpg
20160419082217_00016.jpg 20160419082217_00017.jpg 20160419082217_00018.jpg