016 - 018 1917

Mpr nr. A078016
Dato : 19170205
Forfatter:Jensen Wernege, H E
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerelev. H. E. Jensen Wernege beklager sig over et være afskediget i utide. Han er fundet uegnet til opgaven af plejemoderen, hvorfor han fik frist til 1. marts, men han holdt allerede den 1. februar og fik halv måneds løn, 12,50 kr. men nu ønsker han udbetalt løn til 1. marts 1 måneds kost penge. Overlægen mener ham legalt afskediget.

Mpr nr. A078017
Dato : 19170203
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændselsbeholdning. I henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 1. ds. indberettes tjenstligt at hospitalets beholdninger af kul og cinders den 2. ds. om aftenen beløb sig til kul........................6100hl cinders ....................139hl Af koks og briketter var der intet i behold. Det antages at de tilstedeværende beholdninger vil være tilstrækkelige til midten af april måned d. å..

Mpr. A078018
Tekst: Ingen.

 

Kasse 078

20160419082550_00001.jpg 20160419082550_00002.jpg 20160419082550_00003.jpg 20160419082550_00004.jpg 20160419082550_00005.jpg
20160419082550_00006.jpg 20160419082550_00007.jpg 20160419082550_00008.jpg 20160419082550_00009.jpg 20160419082550_00010.jpg