022 - 024 1917

Mpr nr. A078022
Dato : 19170627
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Fra forskellige plejehjem er der anmodet om, at plejepengene bliver sat op på grund af dyrtiden i forbindelse med krigen. Andragnet tiltrædes af direktionen, men ikke af justitsministeriet.

Mpr nr. A078023
Dato : 19160203
Forfatter:Svenningsen, Hans Ludvig Christian, maskinarbejder Poulsen, Peter Raabjerg, skomager Nielsen, Peter, fhv landmand Nielsen, Frederik Peter, patient Laursen, Mette Kirstine, patient Riis, overlæge

Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Behandlingsdømte fra Århus. I skrivelse af 22. f.m. har hr. byfogden udbedt sig oplysninger om, hvilke patienter der fra Århus købstads jurisdiktion henligger på sindssygehospital ved Århus i henhold til dom eller administrativ resolution. Jeg skal i den anledning meddele at maskinarbejder Hans Ludvig Christian Svenningsen i henhold til Århus Amts resolution af 25. febr. 1910 blev indlagt på hospitalet den 26. marts 1910. Den 14. febr. 1916 forlod han hospitalet og er ikke senere vendt tilbage.Han er ikke udskrevet. At skomagermester Peter Raabjerg Poulsen blev indlagt i hospitalet den 12. nov. 1913. Patienten, om hvis forbliven i Århus Stiftsamt har udstedt dekret, er med justitsministeriets tilladelse af 9. jan 1917 udskrevet på 6 måneders prøve fra den 28. f.m. at regne. At fhv landmand Peter Nielsen den 19. januar 1915 blev indlagt i hospitalet i henhold til Århus Stiftsamts resolution af 29. dec. 1914, at Frederik Peter Nielsen blev indlagt i hospital den 3. aug. 1915. Århus Stiftsamt har under 19. oktober 1915 resolveret, at patienten som sindssyg og farlig for sine omgivelser vil være at anbringe på et sindssygehospital, at Mette Kirstine Laursen, som den 28. juli 1916 ved politiets foranstaltning blev indlagt i hospitalet, af overlæge Riis erklæret farlig for sig selv og sine omgivelser.

Mpr nr. A078024
Dato : 19170119
Forfatter:Jessen, Alexander Petersen, F N Petersen, N M Laursen, Mette
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Epilepsi. Justitsministeriet forespørger, hvor mange epileptikere, der er på statens sindssygehospitaler og som trænger til hospitalsbehandling. Man svarer der er 4 mandlige og 1 kvindelig i Århus: Alexander Jessen, F. N. Petersen, N. M. Petersen, Mette Laursen.

 

Kasse 078

20160419084512_00001.jpg 20160419084512_00002.jpg 20160419084512_00003.jpg 20160419084512_00004.jpg 20160419084512_00005.jpg
20160419084512_00006.jpg 20160419084512_00007.jpg 20160419084512_00008.jpg 20160419084512_00009.jpg 20160419084512_00010.jpg
20160419084512_00011.jpg 20160419084512_00012.jpg