025 - 026 1917

Mpr nr. A078025
Dato : 19170119
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Der skal holde møde om regnskabsaffattelsen hvorfor bogholderen kaldes til møde i ministeriet.

Mpr nr. A078026
Dato : 19170303
Forfatter:Jensen, Lønborg, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets køkken fra den 1. april d.å. at regne med løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station på II forplejningsklasse samt gensidig opsigelsfrist på 3 måneder. Med hensyn til Deres tjeneste er De pligtig at følge den instruks som vil blive givet Dem. Køkkenassistent frk. Lønborg Jensen, Sindssygehospitalet, Nykøbing Sjælland.

 

Kasse 078

20160419084748_00001.jpg 20160419084748_00002.jpg 20160419084748_00003.jpg 20160419084748_00004.jpg 20160419084748_00005.jpg
20160419084748_00006.jpg 20160419084748_00007.jpg 20160419084748_00008.jpg 20160419084748_00009.jpg 20160419084748_00010.jpg
20160419084748_00011.jpg 20160419084748_00012.jpg 20160419084748_00013.jpg 20160419084748_00014.jpg 20160419084748_00015.jpg
20160419084748_00016.jpg 20160419084748_00017.jpg 20160419084748_00018.jpg 20160419084748_00019.jpg 20160419084748_00020.jpg
20160419084748_00021.jpg 20160419084748_00022.jpg 20160419084748_00023.jpg 20160419084748_00024.jpg 20160419084748_00025.jpg
20160419084748_00026.jpg 20160419084748_00027.jpg 20160419084748_00028.jpg 20160419084748_00029.jpg 20160419084748_00030.jpg
20160419084748_00031.jpg 20160419084748_00032.jpg 20160419084748_00033.jpg 20160419084748_00034.jpg 20160419084748_00035.jpg
20160419084748_00036.jpg 20160419084748_00037.jpg 20160419084748_00038.jpg 20160419084748_00039.jpg 20160419084748_00040.jpg
20160419084748_00041.jpg 20160419084748_00042.jpg 20160419084748_00043.jpg 20160419084748_00044.jpg 20160419084748_00045.jpg
20160419084748_00046.jpg 20160419084748_00047.jpg 20160419084748_00048.jpg 20160419084748_00049.jpg 20160419084748_00050.jpg