030 - 034 1917

Mpr nr. A078030
Dato : 19170116
Forfatter:Nielsen, Niels O, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forespørgsel om personale. Plejer Niels O Nielsen er gået ud af hospitalets tjeneste og en ukendt spørger om hans tjeneste og moralske vandel. Overlægen svarer, at ingen utilfredshed har været med ham, men han havde vanskeligt ved at arbejde sammen med de andre plejere, fordi han var medlem af Frelsens Hær.

Mpr nr. A078031
Dato : 19170112
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man indsender eksemplarer af de ved hospitalet trykte tryksager til bibliotekerne.

Mpr nr. A078032
Dato : 19170105
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. I anledning af et derom indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæg ved sindssygehospitalet ved Århus dr. med F. K. Hallager tilladelse til i tiden fra den 8. d. m. til den 17 d. m. begge dage medregnede, at foretage en rejse heri landet, imod at hans embede midlertidig bestyres at 1. reservelæge ved hospitalet. Da jeg på grund af forskellige omstændigheder nødig vil være borte fra hospitalet i de nærmeste dage, tillader jeg mig at anmode om, at mig tilstede permission må gælde dagene fra lørdag den 13. til mandag 22. d.m.

Mpr nr. A078033
Dato : 19170101
Forfatter:Ellehauge, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles herved, at stud. med. Ellehauge fra d.d. at regne er ansat som lægekandidat her ved hospitalet med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i II forplejningsklasse.

Mpr nr. A078034
Dato : 19170517
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Lægebehandling. I anledning af at N N fattigkommission, hvem betalingen for en patients ophold på sindssygehospital påhviler, har vægret sig ved at refundere et beløb af 30 kr. der af hospitalet er udbetalt til byens sygehuslæge som honorar for på hospitalet at fortage en udenfor hospitalets egen læges kompetence liggende kirurgisk behandling, har justitsministeriet, da spørgsmålet har været forelagt dette, resolveret, at det må anses for rettest, at udgifter som de nævnte forrettes af sindssygehospitalet

 

Kasse 078

20160412085457_00001.jpg 20160412085457_00002.jpg 20160412085457_00003.jpg 20160412085457_00004.jpg 20160412085457_00005.jpg
20160412085457_00006.jpg 20160412085457_00007.jpg