037 - 039 1917

Mpr nr. A078037
Dato : 19180111
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. I anledning af arbejdsløsheden anmoder man om, at alle kontrakter med fængselsvæsenet suspenderes, således at det ledige arbejde kan komme private virksomheder til gode. Videre skal man iværksætte alle bevilligede arbejder ved statsinstitutioner.

Mpr nr. A078038
Dato : 19171227
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værnepligt. En lønningskommission arbejder med spørgsmålet om funktionærer og tjenestemænds forhold ved frivillig tjeneste som befalingsmænd i hæren og man stiller forskellige spørgsmål til hospitalet, der svarer: -Der findes ingen regler for tjenestemændenes lønningsforhold for den tid, gør frivillig tjeneste som militære befalingsmænd. -Ansøgning fra tjenestemænd om frivillig befalingsmandstjeneste har ikke foreligget. -Der foreligger ikke, under normale forhold, regler for lønninger til tjenestemænd, der udtages til befalingsmænd.

Mpr nr. A078039
Dato : 19180131
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Ydelse foruden pengeløn. Ministeriet spørger: 1. efter hvilke regler lovbestemte eller administrativt bestemt regler gives de forskellige ydelser udenfor den faste pengeløn. 2. Hvilken er begrundelsen for at de forskellige ydelser udredes. 3. Hvilke andre ydelser, der har karakteren af godtgørelse for udgifter, findes der, efter hvilke regler gives de og 4. Hvad er begrundelsen for dem? 5. For så vidt overarbejdspenge ikke ydes oplysning om overarbejde forekommer.

 

Kasse 078

20160412090041_00001.jpg 20160412090041_00002.jpg 20160412090041_00003.jpg 20160412090041_00004.jpg 20160412090041_00005.jpg
20160412090041_00006.jpg 20160412090041_00007.jpg 20160412090041_00008.jpg 20160412090041_00009.jpg 20160412090041_00010.jpg
20160412090041_00011.jpg 20160412090041_00012.jpg