042 - 043 1917

Mpr nr. A078042
Dato : 19171203
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Lønningskommissionen af 1917 ønsker forskellige oplysninger om tjenestemænd i pensionsgivende stillinger, hvorfor man udsender et spørgeskema. Et eksemplar er vedlagt sagen. Disse skal udfyldes af administrationen, dels af arbejdstageren selv.

Mpr nr. A078043
Dato : 19171227
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Dansk sygeplejeråd. Sygeplejersker og oversygeplejersker søger om løntillæg, men får i første omgang afslag senere i 1918 får oversygeplejerskerne et tillæg. Man vil tillige søge at gøre lønninger ensartede inden for statshospitalerne, incl. somatiske hospitaler.

 

Kasse 078

20160418074446_00001.jpg 20160418074446_00002.jpg 20160418074446_00003.jpg 20160418074446_00004.jpg 20160418074446_00005.jpg
20160418074446_00006.jpg 20160418074446_00007.jpg 20160418074446_00008.jpg 20160418074446_00009.jpg 20160418074446_00010.jpg
20160418074446_00011.jpg 20160418074446_00012.jpg 20160418074446_00013.jpg 20160418074446_00014.jpg 20160418074446_00015.jpg
20160418074446_00016.jpg 20160418074446_00017.jpg 20160418074446_00018.jpg 20160418074446_00019.jpg 20160418074446_00020.jpg
20160418074446_00021.jpg 20160418074446_00022.jpg 20160418074446_00023.jpg