044 - 046 1917

Mpr nr. A078044
Dato : 19180215
Forfatter:Jensen, Elvira, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Elvira Jensen ansættes fra 1. marts 1918 med 600 kr. i løn stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

Mpr nr. A078045
Dato : 19171207
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Man indberetter værdien af løsøre og varer til det statistiske departement, stats- og brandforsikringsfonden, København K. i alt 463.305,68 kr.

Mpr nr. A078046
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Uniform. Kontoret for Fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at man i Nyborg fængsel fremstiller kasketter og ligeledes gerne vil levere til sindssygehospitalerne, hvorfor man udbeder sig prøver af de anvendte kasketter. Der er to typer med sort og hvis puld og der bruges 20 kasketter om året. Desuden vil man have en kuskekasket med snoet bånd, som ender i en sløjfe i nakken.

 

Kasse 078

20160418074847_00001.jpg 20160418074847_00002.jpg 20160418074847_00003.jpg 20160418074847_00004.jpg 20160418074847_00005.jpg
20160418074847_00006.jpg 20160418074847_00007.jpg 20160418074847_00008.jpg 20160418074847_00009.jpg 20160418074847_00010.jpg
20160418074847_00011.jpg 20160418074847_00012.jpg 20160418074847_00013.jpg 20160418074847_00014.jpg 20160418074847_00015.jpg
20160418074847_00016.jpg 20160418074847_00017.jpg