050 - 052 1917

Mpr nr. A078050
Dato : 19171126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Finansudvalget ønsker oplysning om belægning. Af ministeriets skrivelse af 3. november 1884 fremgår det, at der skal være 15 % overbelægning på hospitalet indtil sygehuset i Middelfart er færdigt. Det er det nu, men det har ikke været muligt at nedskære patienttallet. I plejecentralerne Dalstrup og Raamosegaard er der plads til hhv. 70 kvinder og 98 mænd, desuden er der patienter i familiepleje. Den øjeblikkelige belægning er: i hospitalet 252 mænd 257 kvinder i alt 509 Raamosegaard 62 do i alt 62 Dalstrup 97 do i alt 97 Familiepleje 44 do 84 do i alt 128 393 mænd 403 kvinder 1alt 796 Grunden til hospitalet ikke er fuldt belagt er, at der i den senere tid har været mange dødsfald, endvidere har der ikke været nogen synderlig overflytning fra modtagelsesafdelingerne. Plejecentralerne kan ikke altid være fuldt belagte, da de til enhver tid skal modtage familieplejepatienter.

Mpr nr. A078051
Dato : 19180501
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Dalstrup Plejehjem ser sig ikke i stand til at beklæde patienterne for 25 øre pr. dag da priserne er steget til de tredobbelte, man ønsker derfor betalingen sat op til 50 øre, men direktionen ser sig kun i stand til at forhøje det til 35 øre.

Mpr nr. A078052
Dato : 19171126
Forfatter:Andersen Dahl, Chatrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Chatrine Andersen Dahl ansøger om en stilling som sygeplejerske og bliver antaget til den 1. januar 1918. Hun får en årlig løn af 600 kr., stigende for hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. og fri station på 2. forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

Kasse 078

20160418075455_00001.jpg 20160418075455_00002.jpg 20160418075455_00003.jpg 20160418075455_00004.jpg 20160418075455_00005.jpg
20160418075455_00006.jpg 20160418075455_00007.jpg 20160418075455_00008.jpg 20160418075455_00009.jpg 20160418075455_00010.jpg
20160418075455_00011.jpg 20160418075455_00012.jpg 20160418075455_00013.jpg 20160418075455_00014.jpg 20160418075455_00015.jpg
20160418075455_00016.jpg