053 - 055 1917

Mpr nr. A078053
Dato : 19171207
Forfatter:Christensen, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Laura Christensen, Ndr. Fasanvej 7, København F, bliver ansat fra 1. januar 1918 med en løn af 600 kr. og tillæg af 100 kr. for hver tre års tjeneste indtil 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

Mpr nr. A078054
Dato : 19171121
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Arbejder. Justitsministeriet forespørger om der er entreprenører, der har krævet højere betaling end den i licitationen fastsatte på grund af krigssituationen. Man svarer, at der ikke har været krav ud over det fastsatte.

Mpr nr. A078055
Dato : 19171103
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Julemærkekomiteen. Komiteen ansøger om tilladelse til at erhverve sig en grund, der tilhører sindssygehospitalet til bygning af et rekonvalcenthjem for børn. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til at afhænde det pågældende stykke jord (som er indtegnet på vedlagte matrikelkort), men ministeriet ønsker ikke at sælge.

 

Kasse 078

20160418080322_00001.jpg 20160418080322_00002.jpg 20160418080322_00003.jpg 20160418080322_00004.jpg 20160418080322_00005.jpg
20160418080322_00006.jpg 20160418080322_00007.jpg 20160418080322_00008.jpg 20160418080322_00009.jpg 20160418080322_00010.jpg
20160418080322_00011.jpg 20160418080322_00012.jpg 20160418080322_00013.jpg 20160418080322_00014.jpg 20160418080322_00015.jpg
20160418080322_00016.jpg 20160418080322_00017.jpg 20160418080322_00018.jpg 20160418080322_00019.jpg 20160418080322_00020.jpg
20160418080322_00021.jpg 20160418080322_00022.jpg