056 - 059 1917

Mpr nr. A078056
Dato : 19170220
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Støtteforening. Man har dannet en forening, der skal støtte udskrevne patienter og vil i den anledning gerne have en oversigt over hvor mange, der er udskrevne og deres erhverv. Man ønsker at støtte økonomisk efter udskrivelsen. Mappe 850.

Mpr. nr. A078057
Tekst: Mangler i kassen.

Mpr nr. A078058
Dato : 19171212
Forfatter:Olsen, Marius Kristian Johan
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Elevløn. Marius Kristian Johan Olsen søger sig tillagt dyrtidstillæg, men ministeriet svarer, at dette ikke kan bevilliges, da vedkommende modtager kosten som en del af sin løn.

Mpr nr. A078059
Dato : 19171028
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Tyendeløn. Karle og piger fra vaskeriet søger om løntillæg, men kun pigerne bliver sat op til gennemsnitlig 300 kr. om året.

 

Kasse 078

20160418080801_00001.jpg 20160418080801_00002.jpg 20160418080801_00003.jpg 20160418080801_00004.jpg 20160418080801_00005.jpg
20160418080801_00006.jpg 20160418080801_00007.jpg 20160418080801_00008.jpg 20160418080801_00009.jpg 20160418080801_00010.jpg
20160418080801_00011.jpg 20160418080801_00012.jpg 20160418080801_00013.jpg 20160418080801_00014.jpg 20160418080801_00015.jpg
20160418080801_00016.jpg