080 - 002-004 1918

Mpr nr. A080002
Dato : 19210119
Forfatter:Gulstad, dr
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Reservelæge, enkeforsørgelse. Justitsministeriet anmoder om, at der i 1. reservelæge O. Gulstads løn indeholdes 19,88 kr. til dækning af enkeforsørgelsesforsikring i Statsanstalten.

Mpr nr. A080003
Dato : 19180423
Forfatter:straffeanstalt, Nyborg
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorhold. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale Nyborg Straffeanstalt 206,23 kr. til dækning af udgifter til kassebogsskemaer.

Mpr nr. A080004
Dato : 19180422
Forfatter:Christensen, fru fuldmægtig organist Jørgensen-Geert, pastor organist Steen, Holger N S
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Undertegnede, der er lærer ved Vejlby Kommuneskole og organist ved Vejlby Kirke, tillader sig herved ærbødigst at ansøge om at blive ansat som organist ved sindssygehospitalets kirke. Jeg er 50 år gammel og har samtidig med skolelærereksamen taget eksamen i orgelspil. Fra jeg var 25 år gammel har jeg stadig udøvet organistvirksomhed og haft mange elever i orgelspil, ligesom jeg i de 4 år, jeg har været i Vejlby, ret tit har vikarieret for fru fuldmægtig Christensen i hospitalets kirke. Med hensyn til anbefalinger tillader jeg mig at henvise til pastor Geert-Jørgensen, Vejlby. N.S. Holger Steen. Ansættes. Lønnen er 200 kr. årligt.

 

Kasse 080

20160502081712_00001.jpg 20160502081712_00002.jpg 20160502081712_00003.jpg 20160502081712_00004.jpg 20160502081712_00005.jpg
20160502081712_00006.jpg 20160502081712_00007.jpg 20160502081712_00008.jpg 20160502081712_00009.jpg 20160502081712_00010.jpg
20160502081712_00011.jpg 20160502081712_00012.jpg 20160502081712_00013.jpg 20160502081712_00014.jpg