080 - 005-008 1918

Mpr nr. A080005
Dato : 19180418
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægemangel. I et hertil indgivet andragende har overlægerne på statens sindssygehospitaler henledt justitsministeriets opmærksomhed på den stadig aftagende tilgang til de underordnede lægestillinger ved sindssygehospitalerne, idet de har henstillet, at der træffes foranstaltninger til at afhjælpe det omhandlede forhold. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at der ikke for tiden vil kunne foretages mere i sagen.

Mpr nr. A080006
Dato : 19180424
Forfatter:Varming, arkitekt Koch, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at foranledige at arkitekt Varming og ingeniør Koch får udbetalt honorar for konsultationer.

Mpr nr. A080007
Dato : 19180419
Forfatter:Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration
Tekst: Grundlovsdag. På dertil given foranledning af konsejlspræsidenten skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 21. d.m. flages fra sindssygeanstalten ved Århus i anledning af grundlovens ikrafttræden.

Mpr nr. A080008
Dato : 19180406
Emnegruppe: Administration
Tekst: Krigsfanger. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1917-18 til paragraf 17 -A-VI-10 er det tilladt, at krigsfanger, der fra lazaretlejrene ved Horserød og ved Hald indlægges på statens sindssygehospitaler, forplejes på 3. forplejningsklasse, uagtet de ikke er hjemmehørende i riget.

 

Kasse 080

20160502082016_00001.jpg 20160502082016_00002.jpg 20160502082016_00003.jpg 20160502082016_00004.jpg 20160502082016_00005.jpg