080 - 011-014 1918

Mpr nr. A080011
Dato : 19180409
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Duge. En seddel med påskriften Påtegning og hospitalet er villigt til at aftage dugene i metermål. Hvad sagen ellers omhandler er der ingen oplysning om.

Mpr nr. A080012
Dato : 19180323
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Man får tilladelse af ministeriet til at sætte plejepengene for familieplejepatienter op fra 1,25 kr. til 1,50 kr. Endvidere en forespørgsel fra Nykøbing Sj. om hvor meget der gives i plejepenge for tiden. Man ønsker dersteds at foretage forsøg med familiepleje.

Mpr nr. A080013
Dato : 19180316
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som sygeplejeelev ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. maj d.å. til den 1. maj n.å. for en løn af 500 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Indenfor dette tidsrum er en gensidig opsigelesefrist af 3 måneder dog gældende.

Mpr nr. A080014A
Dato : 19180306
Forfatter:Vestergård, Thea Murmann
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Thea Murmann Vestergård, Øster Alling pr. Auning forespørger om der er en egnet kvindelig patient, der kan gøre lidt husgerning som kan få plads hos hende. Man meddeler at der ingen egnede patienter er, andre end dem, der allerede er anbragt.

 

Kasse 080

20160502082939_00001.jpg 20160502082939_00002.jpg 20160502082939_00003.jpg 20160502082939_00004.jpg 20160502082939_00005.jpg
20160502082939_00006.jpg 20160502082939_00007.jpg 20160502082939_00008.jpg 20160502082939_00009.jpg 20160502082939_00010.jpg
20160502082939_00011.jpg 20160502082939_00012.jpg 20160502082939_00013.jpg 20160502082939_00014.jpg