080 - 015-017 1918

Mpr nr. A080015
Dato : 19180327
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Følgende får bevilliget ekstra dyrtidstillæg på 40 kr.: Kontorassistent Andreas Bernth, vægter M.A. Emsted, Johanne Kirstine Andersen, Opsynspige, overopsynsmands enke Cathrine Ingwersen, overvaskeripige Kirstine Nielsen, Formers enke Kirsten Marie Villadsen, portners enke Maren Johansen, vægters enke Karen Rasmussen, Vaskeripige Mette Kirstine Hansen, Murers enke Ane Ovesen, sygeplejerske Maren Rasmussen, overplejerske Kamma Gjessing, født Stadtfeld.

Mpr nr. A080016
Dato : 19180307
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. Ministeriet henvender sig til direktionen efter at være blevet tilskrevet af indenrigsministeriets arbejdsløshedsudvalg, der ønsker, at man skal tage mursten hjem til byggearbejder. Direktionen svarer, at der ikke skal foretages nogen byggearbejder, men at der skal udbedres en vej, hvortil man skal bruge 1600 kubikfavne kampestensskærver. Disse bemyndiges til at hjemtage og financiere over tillægsbevillingsloven.

Mpr nr. A080017
Dato : 19180624
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Funktionærer. Fra foreningen kræves der ferie i 3 uger for alle faste mandlige og kvindelige funktionærer. Indtil 14 eller mindst 8 dages ferie for alle time- eller daglønnede funktionærer med bibeholdelse af løn. Mindst 1 uges ferie for alle i køkken og vaskeri ansatte piger samt ugifte karle. 30. nov: Det meddeles herved foreningen, at direktionen har vedtaget at tilstå ugifte karle og piger under køkken og vaskeri en årsferie på mindst 1 uge og alle øvrige ansatte tjenestemænd mindst 14 dages ferie, dog først efter vedkommende har forrettet 1 års tjeneste. Endvidere har direktionen vedtaget at tilstå timelønnede arbejdere, som har deres hovederhverv ved hospitalet 1 uges årsferie med bibeholdelse af lønning - ligeledes efter at vedkommende har forrettet et års tjeneste.

 

Kasse 080

20160502083247_00001.jpg 20160502083247_00002.jpg 20160502083247_00003.jpg 20160502083247_00004.jpg 20160502083247_00005.jpg
20160502083247_00006.jpg 20160502083247_00007.jpg 20160502083247_00008.jpg 20160502083247_00009.jpg 20160502083247_00010.jpg
20160502083247_00011.jpg 20160502083247_00012.jpg 20160502083247_00013.jpg 20160502083247_00014.jpg 20160502083247_00015.jpg